Girl power

SIXTY CHICKS * WILD PICS är en fotoutställning som kommer att turnera i Norden med start på naturfotodagen i Västerås 13 februari. Du kan också se den i Ski i Norge 11-13 mars och till sommaren kommer den till Haltia i Esbo, Finland, där den kommer att hänga ända in på år 2017. Det är 19 kvinnliga fotografer från Finland förutom mej, 20 från Norge och 20 från Sverige som deltar i detta projekt arrangerat av Biofoto föreningarna i Norden.

10419499_910037172367326_1191839100116946929_n